Certifiera ditt företag

En certifiering enligt normen SSF Cybersäkerhet Basnivå visar att ni tar informationssäkerheten på allvar.

Fördelar med certifieringen

 • Visar att ni har kontroll över er IT-säkerhet och tar informationssäkerhet på allvar.
 • Ger ett bra skydd mot de vanligaste typerna av cyberhot.
 • Intygar att ni har personal som genomfört en grundläggande informationssäkerhetsutbildning.
 • Visar att ni har rätt förutsättningar för att skydda personuppgifter enligt GDPR.
 • Stärker förtroendet för organisationen hos kunder, samarbetspartners och kravställare.

Så går certifieringen till

 • Ansök om certifiering hos ett certifieringsorgan.
 • Svara på ett omfattande frågeformulär (en egendeklaration).
 • Komplettera svaren vid behov.
 • Firmatecknare intygar riktigheten i era svar.
 • Certifikatet är giltigt i tre år.
 • Under giltighetstiden kan det förekomma stickprov för att säkerställa att ni uppfyller kraven i normen.

Här kan du certifiera dig enligt SSF 1101, utgåva 1 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Hur säkert jobbar du? Testa din IT-säkerhet

Testet består av sex olika områden för att ta temperaturen på ditt informationssäkerhetsarbete.

Starta testet!