SSF Cybersäkerhet

Guide till grundläggande cybersäkerhet

Företag och organisationer utsätts för både hot och risker riktade mot IT-miljön. Allt från skadlig kod som påverkar eller försöker ta över dina IT-system, mejl eller sms.

Idag är det ett måste att ha kunskap om och skydd mot de vanligaste cyberhoten. Visa att du tar riskerna på allvar genom att ha en grundläggande IT-säkerhet, utbilda din personal och certifiera din verksamhet.

Datorer och mobila enheter

Hur säkert uppkopplade är din verksamhets datorer, mobiler och surfplattor? Nästan alla datorer kräver idag uppkoppling mot internet på olika sätt för att lösa verksamhetens behov. Ofta har även mobiler och surfplattor samma tillgång som datorer på arbetsplatsen. För att inte riskera att få intrång eller förlora information behöver flera åtgärder, som exempelvis användning av starka lösenord och kryptering, vidtas för att skydda verksamheten.
Läs mer

Säkra dina programvaror och appar

Att ladda ner en app, det kan inte vara så farligt, eller? Men vad händer om den skadar dina IT-system eller släpper igenom skadlig kod? Ladda bara ner programvaror och appar från kända källor. Skadlig kod utnyttjar ofta kända sårbarheter i operativsystem och programvaror, så uppdatera dem kontinuerligt!
Läs mer

Skydda dina nätverk

Vad skulle hända om obehöriga kom åt din verksamhets uppgifter via dina nätverk? Verksamhetens brandväggar ska vara säkra och lösenorden starka. Information ska dessutom vara krypterad om den skulle hamna i fel händer.
Läs mer

Säkra dina externa IT-tjänster

Använder din verksamhet sig av utomstående leverantörer som hjälper er med molntjänster eller drift och underhåll av servrar? Leverantören kan få stor insyn i informationsflödet, ni behöver ha ett juridiskt avtal som reglerar hur tjänsten används och var informationen finns.
Läs mer

Kontrollera behörigheter

Har din organisation rutiner för vilka som är behöriga till dina IT-system? Verksamhetens behov avgör vilka behörigheter vilka IT-system som medarbetarna får tillgång till. Det behöver finnas tydliga rutiner för detta.
Läs mer

Utbilda personalen – mer kunskap, färre misstag

Det är den mänskliga faktorn som står för de flesta IT-relaterade incidenter. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det mycket viktigt att alla medarbetare och leverantörer har den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag.
Läs mer

Hur säkert jobbar du? Testa din IT-säkerhet

Testet består av sex olika områden för att ta temperaturen på ditt informationssäkerhetsarbete.

Starta testet!

Certifiera ditt företag

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar! Certifiera ditt företag eller din organisation! Vad väntar du på?

Läs mer om certifiering