Utbilda personalen – mer kunskap, färre misstag

Det är den mänskliga faktorn som står för de flesta IT-relaterade incidenter. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det mycket viktigt att alla medarbetare och leverantörer har den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag.

Bristande information om hur medarbetarna ska bete sig i IT-systemen är en av de största orsakerna till intrång eller felaktig användning av företagets system.

Syftet med att utbilda personal om IT- och informationssäkerhet är att på ett enkelt och kostnadseffektivt hjälpa organisationen genom att höja personalens medvetenhet om grunderna i informationssäkerhetshantering för att upprätthålla möjligheten till önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende organisationens informationstillgångar.

Utbildningen bör minst omfatta lösenord, mobila enheter, skadlig kod, sociala medier, e-post, säkerhetskopiering, spårbarhet och loggning, smarta telefoner, surfplattor och säkert beteende.

En sådan utbildning är DISA – Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare som är framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB)

Om du vill öka din kunskap om vad som krävs för att upprätthålla en grundläggande IT-säkerhet enligt normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet arrangerar SSF Stöldskyddsföreningen en utbildning som du kan läsa om här.

Ladda ner vår sammanfattning med definitioner och åtgärder för alla IT-områden.Alla områden

Hur säkert jobbar du? Testa din IT-säkerhet

Testet består av sex olika områden för att ta temperaturen på ditt informationssäkerhetsarbete.

Starta testet!

Certifiera ditt företag

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar! Certifiera ditt företag eller din organisation! Vad väntar du på?

Läs mer om certifiering