SSF Cybersäkerhet

Skydda dig mot cyberhot!

Företag och organisationer riskerar att utsättas för hot och intrång som kan skada IT-system eller innebära att viktig information går förlorad.

Ta hoten på allvar och skydda verksamheten genom att ha en grundläggande IT-säkerhet. Här guidar vi dig med åtgärder inom sex områden.

Hur cybersäker är din verksamhet?

Här kan du på ett enkelt sätt testa vilken IT-säkerhet din verksamhet har genom att svara på frågor inom sex områden.

  • Datorer och mobila enheter
  • Programvaror och applikationer
  • Nätverk
  • Externa IT-tjänster
  • Behörigheter
  • Utbildning

Visa att du tar cybersäkerhet på allvar!

Har du fått alla rätt på testet? Då kan du pröva att certifiera din verksamhet och visa dina kunder och intressenter att du tar din IT-säkerhet på allvar.

En ny norm för IT-säkerhet – SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå

Stöldskyddsföreningen har tillsammans med MSB tagit fram en norm som anger kraven för en grundläggande nivå av IT -säkerhet för små och medelstora företag och organisationer.

Normen är framtagen med stöd av Polisen och flera branschorganisationer med målsättningen att höja samhällets samlade informationssäkerhet.

Hur säkert jobbar du? Testa din IT-säkerhet

Testet består av sex olika områden för att ta temperaturen på ditt informationssäkerhetsarbete.

Starta testet!

Certifiera ditt företag

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar! Certifiera ditt företag eller din organisation! Vad väntar du på?

Läs mer om certifiering